Mặt bằng căn hộ tòa B chung cư Hồ Gươm Plaza

Mặt bằng căn hộ tòa B mỗi tầng có 6 căn hộ và cũng có 2 thang máy. Diện tích căn hộ tháp B: 76,3 – 88,8 – 103,6m2

Mặt bằng căn hộ tòa B chung cư Hồ Gươm Plaza

Mặt bằng tháp B Dự án Hồ Gươm Plaza

Mặt bằng căn hộ số 1-6 tháp B – Hồ Gươm Plaza

Mặt bằng căn hộ số 2-5 tháp B – Hồ Gươm Plaza

Mặt bằng căn hộ số 3-4 tháp B – Hồ Gươm Plaza

Leave a Reply