Mặt bằng căn hộ tòa C chung cư Hồ Gươm Plaza

Mặt bằng căn hộ tòa C mỗi tầng có 13 căn hộ và cũng có 4 thang máy. Diện tích căn hộ tháp C: 60,7 – 64,6 – 97,4 – 102,3 – 102,7 – 103 – 104,5 – 104,1m2

Mặt bằng căn hộ tòa C chung cư Hồ Gươm Plaza

Mặt bằng tháp C Dự án Hồ Gươm PlazaLeave a Reply