Mặt bằng căn hộ tòa A chung cư Hồ Gươm Plaza

Mặt bằng căn hộ tòa A mỗi tầng có 15 căn hộ và bao gồm 6 thang máy. Diện tích căn hộ tháp A: 73 – 76 – 110 – 123,2 – 126 – 141– 145 – 146m2

Mặt bằng căn hộ tòa A chung cư Hồ Gươm Plaza

Mặt bằng tầng 6-13 Dự án căn hộ Hồ Gươm Plaza

Mặt bằng tầng 14-29 Dự án căn hộ Hồ Gươm Plaza

Mặt bằng căn hộ số 1 – tháp A – Hồ Gươm Plaza

Mặt bằng các căn hộ số 2,4,5,7,8 tháp A – Hồ Gươm Plaza

Mặt bằng căn hô số 3,6 tháp A – Hồ Gươm Plaza

Mặt bằng căn hộ số 9 tháp A – Hồ Gươm Plaza

Mặt bằng căn hộ số 10 tháp A – Hồ Gươm Plaza

Mặt bằng căn hộ số 11 tháp A – Hồ Gươm Plaza

Mặt bằng căn hộ số 12 tháp A – Hồ Gươm Plaza

Mặt bằng căn hộ số 15 tháp A – Hồ Gươm Plaza

Leave a Reply